శతాబ్ద కాలంగా అనేక రకాల గోస పడిన తెలంగాణ ప్రజలకు విముక్తి కలిగిన భావన నూటికి నూరు పాళ్లు రావాలంటే, ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ పునర్‌ నిర్మాణం జరగాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్‌ రావు అన్నారు. క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ...
Continue Reading »